Παράταση Υποβολής των Αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα».

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ