Δείτε το αρχείο για τον ορισμό τελετών καθομολόγησης του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 εδώ.