Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών διοργανώνει Κύκλο Διαλέξεων στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, με γενικό θέμα “Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο: σύγχρονες προσεγγίσεις”: Εισήγηση «Σχέσεις ελληνικής και κοπτικής/αραμαϊκής κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών και πρώιμων βυζαντινών χρόνων: η συμβολή της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας»

Κύκλος Διαλέξεων Εργαστήριο Γλωσσολογίας 7.04.2021