Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ. 18η/06.06.2019 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο γνωστικό πεδίο:  Συγκριτική σύνταξη Κοινής Νέας Ελληνικής και Διαλέκτων (1 θέση)

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.