ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Αναστασίου Παπαϊωάννου.

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.30 στην «Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης» (αίθουσα κτηρίου «Κλεόβουλος», α΄ όροφος, Δημοκρατίας 1)
του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Ρόδο

θα πραγματοποιηθεί η  δημόσια υποστήριξη και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του
κ. Αναστασίου Παπαϊωάννου, με θέμα:
«Πεζά κείμενα λογίων του 16 και 17ου αι., σε δημώδη ελληνική γλώσσα, βάσει αυτόγραφων χειρόγραφων κωδίκων»

 

Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος
Αικατερίνη Φραντζή
Αναπλ. Καθηγήτρια

Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

  • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Γεώργιος Μικρός, Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
  • Παναγιώτα Τζιβάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.
  • Ελένη Κακουλίδη – Πάνου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Αικατερίνη Φραντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Αικατερίνη Τικτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
  • Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου