Ρόδος 24.11.2015
​ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ξεκινάει από σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.

Ø Οι φοιτητές του Α’ έτους (α’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Α’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Β’ έτους (γ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Γ’ έτους (ε’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ε’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Δ’ έτους (ζ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών, Τουρκικών και Τουρκικών (μία εξ αυτών υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου) γίνεται ως εξής:

Ø Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
Ø Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Ι ή ΙΙ
Ø Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδεικνύουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες/ουσες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.

Οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower ή κάποιου άλλου αντίστοιχου πτυχίου, απαλλάσσονται από τα επίπεδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ IV και δηλώνουν μόνο το V.

Οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Proficiency ή κάποιου άλλου αντίστοιχου πτυχίου, απαλλάσσονται από όλα τα επίπεδα της Αγγλικής Γλώσσας και θα δηλώσουν μόνο το μάθημα «Ακαδημαϊκά Αγγλικά» που προσφέρεται σε εαρινό εξάμηνο κατεύθυνσης στο Γ’ έτος.

Τα πτυχία της Αγγλικής Γλώσσας μπορούν να τα καταθέσουν οι φοιτητές/τριες στη Γραμματεία σε ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ τις καθορισμένες ημέρες και ώρες Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10.00-12.00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΣ_2015 2016