ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
https://studentweb.aegean.gr/login.asp.

 • Οι φοιτητές του Α’ έτους (α’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Α’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Β’ έτους (γ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Γ’ έτους (ε’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ε’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους (ζ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια. Επίσης μπορούν να δηλώσουν και τα 3 επίπεδα των Ξένων Γλωσσών που προσφέρονται.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών και Τουρκικών γίνεται ως εξής:

 • Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
 • Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Ι ή ΙΙ
 • Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV

Τα Αγγλικά Ι, ΙΙΙ, V και τα Εβραϊκά I, III ΔΕΝ προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.