Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.