Δείτε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, εδώ.

παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 26.01.2016 έως και την Τετάρτη 02.02.2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο).

Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση.

Δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η δήλωση: «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

Από τη Γραμματεία