Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος σε χθεσινή συνεδρίαση με αριθμό 43/23.09.2021 αποφάσισε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022 με ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών την 11η.10.2021.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.