Δείτε την Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, εδώ.