Χρήστος ΖιώγαςΟ Χρήστος Ζιώγας ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, το 2013. Έκτοτε διδάσκει στο οικείο τμήμα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, έχοντας παράλληλα ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: Ανθρωπολογικές τάσεις στο μετα-μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα. Την τελευταία τριετία διδάσκει στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Ειδικά θέματα Διεθνών Σχέσεων. Επίσης, τα τρία προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη διετέλεσε εντεταλμένος διδασκαλίας στη βαθμίδα του Λέκτορα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διδάσκοντας Διεθνείς Σχέσεις.

Κυριότερες Δημοσιεύσεις

«ΗΠΑ-Ρωσία. Προς μια νέα αντιπαράθεση», Γεωστρατηγική, Ι.Α.Α., τεύχος 15-6, Σεπ 2008 – Απρ 2009, σελ. 183-203.
«Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ Ολοκλήρωσης, Διακυβερνητισμού και Ηγεμονισμών», Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος, Παπαζήσης, τ. 3, Δεκέμβριος 2014, σελ. 9-18.
«Τουρκικός αναθεωρητισμός και σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο». Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.) του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος, Μάιος 2015, ΚΕΜΜΕΠ Νο 25.( (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017) / 25-2017. https://kemmep.gr/ – https://goo.gl/7L4XwS
«Για ποια διεθνή κοινότητα μιλάμε; Διερευνώντας τα όριά της στις περιπτώσεις της Συριακής και Ουκρανικής κρίσης», Ειρ. Χειλά – Χρ. Ζιώγας, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Παπαζήσης, τ. 40, Μάρτιος – Ιούνιος 2017, σελ. 221-240.
“Humanitarian Intervention and International Order”, Institute for Cultural Relations Policy, Human Rights Issues Series, vol.7 (September 2018): Responsibility to Protect vs Sovereignty: humanitarian intervention in the 21st century, pp. 62-6.
«Αποτροπή και πειθαναγκασμός ως μέσα εφαρμογής του δικαίου της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο», Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος, Παπαζήσης, τ. 12, A΄ Εξάμηνο 2019, σελ. 55-65.

Μαθήματα Διδασκαλίας το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

ΚΥ-11 Πολιτική Oικονομία
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των βασικών οικονομικών ζητημάτων. Η διεύρυνση του αντικειμένου της Οικονομικής σε όλο και περισσότερους τομείς του επιστητού, προσφέρει έννοιες, μοντέλα και εργαλεία ανάλυσης στις άλλες κοινωνικές επιστήμες, προσδίδοντάς της σημαντική θέση στον επιστημονικό χώρο. Στο πλαίσιο μιας όλο και πιο αναγκαίας διεπιστημονικής προσέγγισης, παράλληλα με την Πολιτική Ανάλυση, το Δίκαιο, τη Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής και της Ιστορίας, για την κατανόηση των περιφερειακών και ευρύτερων ζητημάτων κεντρική θέση καταλαμβάνει και η Οικονομική Ανάλυση. Η Πολιτική Οικονομία περιγράφει και αναλύει τη λειτουργία και τον ανταγωνισμό των αγορών, τον εξελικτικό χαρακτήρα των οικονομικών σχέσεων, τους θεσμούς του σύγχρονου καπιταλισμού και τις σχέσεις ισχύος που αναπτύσσονται στο οικονομικό πεδίο μεταξύ, κρατών, διεθνών οργανισμών και άλλων δρώντων.

ΔΥ-15 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των διαφορετικών κριτηρίων, παραγόντων και μοντέλων που προσδιορίζουν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Η κατανόηση των σύνθετων διαδικασιών που προηγούνται της λήψης αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, προϋποθέτει τόσο τη μελέτη των βασικών συντελεστών που την προσδιορίζουν, όσο και των κύριων παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών – διεθνών) που επηρεάζουν ή και συνδιαμορφώνουν την άσκηση πολιτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της συστημικής ανάλυσης στην εξωτερική πολιτική με έμφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσιάζονται οι θεωρίες και τα αναλυτικά εργαλεία μελέτης της κρατικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα των τριών επιπέδων ανάλυσης, του ατομικού, κρατικού και συστημικού. Έμφαση δίνεται στο ρόλο του ηγέτη, της γραφειοκρατίας, των πολιτικών και κοινωνικών παραμέτρων προσδιοριστικών της χάραξης και διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής ιδιαίτερα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τις νέες συνθήκες στο διεθνούς συστήματος. Παράλληλα, με την παρουσίαση συγκριτικών μοντέλων και προτύπων ανάλυσης των αποφάσεων, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει και εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης μέσω της αξιολόγησης περιπτωσιολογικών μελετών.

ΔΥΕ-07 Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας
Το ειρηνικό τέλος του ψυχρού πολέμου αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός, δημιουργώντας τις προσδοκίες ενός ειρηνικότερου διεθνούς συστήματος, Παρ’ όλες τις αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις η διεθνής τάξη εξακολουθεί να ταλανίζεται από διαχρονικότερες αλλά και νεοφανείς απειλές. Στη παρούσα μεταψυχροπολεμική συγκυρία, οι εξελισσόμενες οικονομικές, τεχνολογικές και στρατιωτικές τάσεις συνεπιφέρουν την πρώτη μείζονα ανακατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα, κατάσταση που επηρεάζει, τόσο την περιφερειακή, όσο και τη διεθνή τάξη. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν μάθημα θα κινηθεί πάνω σε τρεις νοηματικούς άξονες: 1) την αναδιατύπωση του ζητήματος της ασφάλειας κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο, 2) την αποτύπωση των νέων ζητημάτων ασφάλειας από τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, συμφώνα με τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας και 3) την επίδραση των εν λόγω ζητημάτων στη διεθνή τάξη.