Εκλογή της Καθηγήτριας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Μαρίας Μηνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του oργανισμού European Association of Archaeologists, με τριετή θητεία (2019-2022).

Σύνδεσμος