Ανακοινώσεις

Πρόσκληση, ενημερωτική επιστολή & Οδηγίες σύνδεσης στο Zoom τελετής Ορκωμοσίας 16.07.2020

Ρόδος, 10.07.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων με τη χρήση εξ […]

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ΄ αριθµ. 907/03.07.2020 Απόφαση της Προέδρου του Τμήματος […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Μ.Σ.

Δείτε την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών […]

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

Τις […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2020-21

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (https://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 2020-21

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό […]

Εξετάσεις κατατακτήριων εξετάσεων 2020

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμ. 13ης/27.05.2020 για τη […]

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εδώ.