Όνομα: Χρήστος Ζιώγας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις

Ακαδημαϊκή θέση: Ακαδημαϊκός υπότροφος

Γραφείο: Γραφείο Α7, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99334

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοch.ziogas@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό