Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 10η(έκτακτη)/18.6.2014 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων/ουσών βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, για τη διδασκαλία και την υποστήριξη των μαθημάτων του Τμήματος, υπό την αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχων πιστώσεων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • «Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική»
  • «Διεθνές Δίκαιο»
  • «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»
  • «Βυζαντινή Αρχαιολογία»
  • «Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας».

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.