Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μόνο με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) και δεν απαιτείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής κάρτας Βιβλιοθήκης όπως συνέβαινε μέχρι και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στο μεσοδιάστημα που θα υπάρξει μεταξύ της εγγραφής πρωτοετών και παραλαβής των ακαδημαϊκών τους ταυτοτήτων, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Η σχετική δυνατότητα θα παρέχεται έως το τέλος Νοεμβρίου 2016.