Δείτε το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών εδώ.