Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, ανακοινώνονται οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των ενστάσεων μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης, με τίτλο «Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων».

Δεν υπάρχουν επιλαχόντες/ουσες φοιτητές/τριες, γίνεστε όλοι/ες δεκτοί/ές για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα λάβετε ενημερωτικό email σχετικά με τις εκκρεμότητες της αίτησης υποψηφιότητάς σας και παρακαλούμε για τη διευθέτησή τους.

Με εκτίμηση,

Τσαμπίκα Ορφανίδη
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Δημοκρατίας 1, Κτήριο “Καλλιπάτειρα”, Ρόδος, 85132
τηλ. 22410-99067 (καθ. 13:30 – 16:30), email: gpa4@aegean.gr

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.