Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δομή Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το τρέχον έτος, από την Υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 4 και την Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάνθη Γεωργαλλίδου.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom (Σύνδεσμος https://aegean-gr.zoom.us/j/92085472437) και θα περιλαμβάνει τα οφέλη και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος (δήλωση μαθήματος, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναζήτηση φορέων, επιλογή φοιτητών/τριών, υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών/τριών, ορισμός εποπτών καθηγητών, αξιολόγηση πρακτικής άσκησης).

Σας περιμένουμε!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Τσαμπίκα Ορφανίδη, τηλ. επικ. 22410 99067 καθ. 13:00 – 16:00, email: gpa4@aegean.gr).