Παράταση στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
μέχρι και την Τρίτη  2 Νοεμβρίου 2021.

 

Από τη Γραμματεία

Ø  Οι φοιτητές του Α’ έτους (Α’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Α’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø  Οι φοιτητές του Β’ έτους (Γ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø  Οι φοιτητές του Γ’ έτους (Ε’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ε’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø  Οι φοιτητές του Δ’ έτους (Ζ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.
Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

Ø  Οι επί πτυχίω φοιτητές  (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

 

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

Ø  Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
Ø  Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Ι ή ΙI
Ø  Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

  • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
  • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές
  • Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής.