Ώρα έναρξης Τελετών καθομολόγησης και απονομής  πτυχίων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.):

 

Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Καθομολόγηση και Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, ώρα 11:00πμ,  Αίθουσα «Πολλαπλών Χρήσεων», κτήριο Κλεόβουλος, οδός Δημοκρατίας 1

 

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Καθομολόγηση και Απονομή Πτυχίων, Αίθουσα «Πολλαπλών Χρήσεων», κτήριο Κλεόβουλος, οδός Δημοκρατίας 1

 

  •      για το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.), ώρα έναρξης  τελετής,  11:00
  •      για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), ώρα έναρξης τελετής, 12:30
  •      για το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), ώρα έναρξης τελετής, 14:00