Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξεταστική Ιουνίου 2014