Κατεβάστε την υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών/τριών σε διεθνής διαγωνισμούς εδώ.