Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ξεκινάει σήμερα Τρίτη 01 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Ø Οι φοιτητές του Α’ έτους (Β’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Β’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Β’ έτους (Δ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Δ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Γ’ έτους (Στ’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του ΣΤ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Δ’ έτους (Η’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Η’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

Ø Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

Ø Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες Ø Το Επίπεδο ΙV το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου IΙ ή ΙII

Ø Το Επίπεδο VΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙV ή V

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

  • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
  • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές
  • Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Α μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα του ΤΜΣ μαθήματα της Ομάδας Β και Γ μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.