Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ξεκινάει  σήμερα Τρίτη 01 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη  31 Μαρτίου 2022. 

Ø Οι φοιτητές του Α’ έτους (Β’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν:  Ν+3 

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Β’ εξαμήνου του ενδεικτικού  προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Β’ έτους (Δ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν:  Ν+3 

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Δ’ εξαμήνου του ενδεικτικού  προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Γ’ έτους (Στ’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και  έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3 

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του ΣΤ’ εξαμήνου του ενδεικτικού  προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

Ø Οι φοιτητές του Δ’ έτους (Η’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν:  Ν+3 

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Η’ εξαμήνου του ενδεικτικού  προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους  φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

Ø Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα  όσα μαθήματα επιθυμούν. 

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται  ως εξής:

Ø Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες Ø Το Επίπεδο ΙV το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις  εξετάσεις του επιπέδου IΙ ή ΙII 

Ø Το Επίπεδο VΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις  εξετάσεις του επιπέδου ΙV ή

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους  ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

  • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
  • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές  
  • Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής. 

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Α  μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 3ου ή 4ου έτους ή  μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός  φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Β  μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.  Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα του ΤΜΣ μαθήματα της Ομάδας Β και Γ μπορούν να  επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από  τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα  προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.