Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Για το μάθημα ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
Τετάρτη 19.2.2014 ώρα 17.00-20.00
Αίθουσα Διδασκαλίας 1-2 (κτήριο 7ης Μαρτίου-ισόγειο)

Για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη 20.2.2014 ώρα 15.00-18.00
Αίθουσα Διδασκαλίας 5 (κτήριο 7ης Μαρτίου-1ος όροφος)

Για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Παρασκευή 21.2.2014 ώρα 17.00-20.00
Αίθουσα Διδασκαλίας 6 (κτήριο 7ης Μαρτίου 1ος όροφος)

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου-υποψηφίας προσκομίζεται από αυτόν-ήν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή κάθε άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας του-της.  Κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι-ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες  υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Εκ μέρους της Γραμματείας του Τμήματος
Σημ.: Το μάθημα ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι, στο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 αντιστοιχεί στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ του Β’ εξαμήνου.

Δείτε επίσης: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2013-14