Φαντέλ Ιμπραήμ Φάντελ Ιμπραήμ  Διδακτορικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας Θέμα: «Η εικόνα των Βυζαντινών κατά τις Αραβικές μυθιστορίες»

Πτυχίο Αραβικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1985) Πανεπιστήμιο Δαμασκού, Συρία. Δίπλωμα Ελληνικής γλώσσας (1990) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα .

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

Διδασκαλία αραβικής γλώσσας και πολιτισμού Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών . Επικεφαλής διδασκαλίας αραβικής γλώσσας Αστυνομική Ακαδημία ΕΛ.ΑΣ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Αθήνα . Διδασκαλία αραβικής γλώσσας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα . Εξεταστής Αραβικής και  Αραμαϊκής γλώσσας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) . Διδασκαλία αραβικής γλώσσας στη μέση εκπαίδευση, Συρία .

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Μονογραφίες:

1. Γραμματική της Αραβικής γλώσσας (στην Αραβική), Δαμασκός, 1989.

2 . Η εικόνα των Βυζαντινών κατά τις Αραβικές μυθιστορίες, (διδακτορική διατριβή) Ιωάννινα,

1998.

3 . Αραβικές επιγραφές της Κύπρου (έκδοση και μετάφραση) σε Β. Χρηστίδη, The Image of

   Cyprus in the Arabic Sources, Λευκωσία, 2006, σελ.113-120 και σύνταξη αραβικής περίληψης

του βιβλίου στις σελ. 197-202.

4 . New Evidence for the Coinage of the Arabs of Crete: The F.L. Collection” w/A. Mazarakis,

in Nomismatika Chronika, Hellenic Numismatic Society, Athens, volume 31 (2013),

forthcoming.

Άρθρα – Μελέτες:

1 . «Ο Μέγας Αλέξανδρος στις ‘Χίλιες και Μία Νύχτες’», Graeco-arabica VII-VIII, Λευκωσία 1999-

2000, σελ. 129-35.

2 . «Το πλοίο shalandi» στο Βυζαντινά και Αραβικά ιστιοφόρα πλοία 7ος-13ος αι., Αθήνα-

Οινούσσες 2001, σελ. 48-50.

3.  «Κιτάμπ ‘Ατζάϊμπ αλ-Χιντ» (Το λογοτεχνικό ‘Βιβλίο Αξιοθαυμάστων Ινδίας’) στο Aspectsof

ArabSeafaring, Αθήνα 2002, σελ. 107-117.

4 . «Φιλοβυζαντινό και αντισταυροφορικό πνεύμα στην Αραβική μυθιστορία “’Antar”» (με

μετάφραση στην Αραβική) στο Cultural Relations Between Byzantium And The Arabs,

Αθήνα 2007, σελ. 65-73.

5 . Eighth International Congress on Graeco-Oriental and African Studies “Sea Ports of the

Mediterranean”, Chios-Oinousses, Greece (5-9 July 2000).

6 .Ninth International Congress on Graeco-Oriental and African Studies “Navigation and Trade in

the Mediterranean, 7th-19th cent.”, Neapolis, Lakonia, Greece (26-30 June 2002).

7 .Tenth International Congress on Graeco-Oriental and African Studies “East and West:

Antagonism and Coexistence from Medieval Times Until Today”, Kryoneri Attica, Greece

(25-28 August 2005).

8 .Twelfth International Congress on Graeco-Oriental and African Studies “Hellenism and the

Arab World”, Delphi, Greece (7-10 May 2009).