Ο Χαράλαμπος Τσαρδανίδης σπούδασε πολιτικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ευρωπαϊκές σπουδές και διεθνείς σχέσεις (MSc, PhD London School of Economics and Political Science) και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σποδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από το 1993 διευθύνει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Διεύθυνε επίσης, την επιστημονική επιθεώρηση διεθνούς οικονομίας και πολιτικής, Αγορά χωρίς Σύνορα (1995- 2010). Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Χαρακόπειο, στο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Συγγραφέας δέκα βιβλίων και επιμελητής εννέα συλλογικών τόμων. Τα κυριότερα βιβλία του είναι: The Politics of the EEC – Cyprus Association Agreement : 1972 – 1982,1988, Η “Ανανεωμένη” μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ελλάδα. 1992, Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική 2006. Έχει επιμεληθεί και συν- επιμεληθεί μεταξύ άλλων, με Russell King και Gabriella Lazarides, Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: MacMillan Press. 1999, με τον Α. Κόντη σε δύο εκδόσεις το Διεθνές Πολιτική Οικονομία. Θεωρίες, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 110 ερευνητικές εργασίες ως κεφάλαια σε επιμελημένους τόμους και άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, European Foreign Affairs Review, Journal of Political and Military Sociology, Journal of Area Studies, Geopolitics, Ethnopolitics, Southern European Yearbook, Le Courrier des Pays de l’ Est, Perceptions, Hellenic Studies, Revue Hellenique de Droit Internationale, South European and Balck Sea Studies, Le Courrier des Pays de l’ Est, Outre Terre.