Ο Ιωάννης Γαλαντόμος είναι Λέκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Master στη Γλωσσολογία του ιδίου τμήματος και ιδρύματος. Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Εφαρμοσμένη (Γνωστική) Γλωσσολογία, τη Διδασκαλία του Λεξιλογίου μιας Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και τη Διγλωσσία/Πολυγλωσσία. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Θράκης, Ιωαννίνων και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο-Παν. Ιωαννίνων & Παν. Θεσσαλίας, Ένταξη Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών στο Σχολείο-για τη Β/θμια εκπαίδευση-ΑΠΘ), στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (ΙΔΕΚΕ, The Drury University Center in Volos, Greece), ενώ έχει αποτελέσει και μέλος της συγγραφικής ομάδας υλικών ελληνομάθειας (Γράφω και Μιλώ Ελληνικά-Παν. Θεσσαλίας & ΥΠΕΠΘ, Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας-Εγχειρίδιο και τετράδιο ασκήσεων-Επίπεδα Α1 & Α2-ΙΔΕΚΕ). Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Theory and Practice in Language Studies (TPLS, ISSN 1799-2591) και κριτής άρθρων στα διεθνή περιοδικά Language, Culture and Curriculum, Learning and Individual Differences, Educational Psychology καιJournal of Psycholinguistic Research. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως τα Journal of Psycholinguistic Research, Metaphorik.de, Investigationes Linguisticae και Νέα Παιδεία. Τέλος, είναι συγγραφέας του εγχειριδίουΜαθήματα Διγλωσσίας (2012-εκδ. Επίκεντρο).

Βιογραφικό