Βάσει του νέου νόμου Ν. 4957/2022 σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα χορήγησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισχύει έως 31.08.2023.