Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του Β Εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΣ