Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με την νέα διαδικασία απονομής πτυχίων, όλοι οι τίτλοι σπουδών (εκτός από τον πάπυρο που θα δωθεί δια ζώσης), εκδίδονται και χορηγούνται ηλεκτρονικά μέσω του uni-student.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: