ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»
Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
(κατάθεση εργασιών)

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

E-2 Τυπολογία και θέματα σημασιοσύνταξης

Βλάχου Ευαγγελία

22/01/2017

13:00 μ.μ.

Υ-3 Γλωσσική πολιτικήκαι γλωσσικός προγραμματισμός

Ελένη Καραντζόλα

30/01/2017
13:00 μ.μ.
Υ-1 Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Μεσογείου

Γιώργος Κοτζόγλου

17/02/2017
13:00 μ.μ.
Υ-2 Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας και εκπαιδευτική τεχνολογία

Ιωάννης Γαλαντόμος

17/02/2017
13:00 μ.μ.

 

 

Δείτε το:

Πρόγραμμα Υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών των φοιτητών/τριών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου»