Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το εαρινό εξάμηνο (αρχή 20/02/2016) του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

  • Δείτε την προκήρυξη εδώ.
  • Δείτε την αφίσα εδώ.