Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έναρξη εαρινό εξάμηνο) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (ΦΕΚ 2978/31.12.2015) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες».

Κατεβάστε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση “Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες”, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ.