Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1930/17.07.2014) θα δεχτεί για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2015 | Πληροφορίες | Αίτηση 2015