Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. 11η(έκτακτη)/22.07.2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε τον Πίνακα (Α) Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) και τον Πίνακα (Β) Επιλαχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.