Απαλλαγή διδάκτρων -τελών φοίτησης- φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εδώ.