παν-αιγαιου-logo

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»

Οι επιτυχόντες/ούσες του ΠΜΣ: «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Επόχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πρέπει από την Δευτέρα, 26/09/2016 έως και τη Πέμπτη, 28/09/2016 να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου ατόμου (με εξουσιοδότηση) στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπα εγγραφής (αποστέλλονται από τη Γραμματεία)
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. 3 Φωτογραφίες
 5. Δήλωση μαθημάτων 1ου εξαμήνου
 6. Εκτός από τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να επιλέξετε ακόμα ένα (1) από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής (αποστέλλονται από τη Γραμματεία)
 7. Πρωτότυπο καταθετήριο διδάκτρων (1η δόση)
  • Alpha Bank, Αριθμός λογαριασμού: 601002001000810
   IBAN GR9501406010601002001000810
  • Ποσό: 800€
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεση είναι απαραίτητο ως αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρεται ο κωδικός του ΠΜΣ (2616-16) και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος/ουσας (και όχι άλλου προσώπου). (Επισημαίνεται πως ο αρ. λογαριασμού είναι ο ίδιος και θα ισχύει και για τις επόμενες καταβολές. Η μόνη τροποποίηση θα γίνει στον κωδικό που θα συμπληρώστε στην δεύτερη και τρίτη κατάθεση και θα είναι 2616-17, γιατί θα έχουμε μπει στο έτος 2017.)
 8. Αφού κάνετε την εγγραφή σας και λάβετε αριθμό μητρώου (Α.Μ.) θα μπορέσετε να εκδώσετε τη φοιτητική σας ταυτότητα (πάσο) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
 9. Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα καταθέσετε και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μαρία Τσαμούρη
Γραμματέας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή έως την
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
Γραφείο Β25, Δημοκρατίας 1, 85132, ΡΟΔΟΣ

 

Κατεβάστε τις οδηγίες εγγραφής εδώ.