Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος

 

Πρόσκλήση

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 4 – Αριθμ. 2740).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020-21