Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Κατασκευή και Επεξεργασία Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων Ισπανόφωνων μαθητών της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
Επόπτρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «ΚΟΠΤΩΝ ΥΦΑΝΣΕΙΣ: Σπάνια τεμάχια κοπτικής υφαντικής τέχνης από την αφάνεια των ιδιωτικών ερμαρίων στο φως της έρευνας»
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης
Ημερομηνία έναρξης: 15.12.2017
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office – EASO): Ρόλος, λειτουργία, επιδόσεις και προοπτική”
Επόπτης: Καθηγητής Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018

Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Εξέλιξη δεικτών σύνδεσης στην Ύστερη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νέα Ελληνική”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Τα οικονομικά δίκτυα του ΔΣΕ-ΚΚΕ στην περίοδο του Εμφυλίου 1946-1949”
Επόπτης: Καθηγητής Ιωάννης Σειμένης
Ημερομηνία έναρξης: 22.07.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Γλωσσική μετακίνηση vs. γλωσσικός δανεισμός: τουρκοφωνημένοι vs. ελληνόφωνοι οικισμοί στην Καππαδοκία / Μ. Ασία”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλωσσική Αγωγή στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ως Λόγος [Discourse]”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Μαριάνθη Γεωργαλλίδου
Ημερομηνία έναρξης: 27.02.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αναπαραστάσεις και ιδεολογικές κατευθύνσεις του αρχαίου μύθου»
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης
Ημερομηνία έναρξης: 19.04.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Οικιστικά πρότυπα στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Δήμου των Κυμισαλέων στη Νήσο Ρόδο”

Επόπτης: Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης

Ημερομηνία έναρξης: 28.07.2020

Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Από τις γλωσσικές στάσεις στις γλωσσικές πολιτικές: Συζητώντας για το γλωσσικό ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 27.02.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Πρακτικές γραμματισμού αραβόφωνων νέων προσφύγων: από τη γλωσσική εθνογραφία στον επανασχεδιασμό της γλωσσικής εκπαίδευσης ”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 27.02.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Οι πραγματολογικοί δείκτες ως δείκτες ύφους/προφορικότητας στην πρώιμη νέα ελληνική”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 22.07.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Η επίδραση απειλών διεθνούς ασφάλειας στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών της Μεσογείου»
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης
Ημερομηνία έναρξης: 21.01.2016
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Οι δομές βαθμού στην Κοινή Νέα Ελληνική και τις Διαλέκτους”
Επόπτης: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κοτζόγλου
Ημερομηνία έναρξης: 21.06.2019

Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Υπολογιστικές εφαρμογές στην ανάλυση αλλομορφικών φαινομένων: Μια συγκριτική προσέγγιση της αλλομορφίας με την αξιοποίηση λεξικών συχνοτήτων”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Ο Ζωγράφος του Bowdoin. Θεματολογία των παραστάσεων του και σύγκριση με τον Ζωγράφο της Αθηνάς”
Επόπτης: Καθηγητής Μανόλης Στεφανάκης
Ημερομηνία έναρξης: 27.02.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Η Ιστορία της Ιατρικής στα Δωδεκάνησα: Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης από την Αρχαιότητα μέχρι την Ιπποτοκρατία”

Επόπτης: Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης

Ημερομηνία έναρξης: 28.07.2020

Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Προβολή και προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Το κείμενο ως συντελεστής εξωστρέφειας»
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Ημερομηνία έναρξης: 19.04.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Η έκταση του ελληνόφωνου κόσμου στις αρχές του 20ού αιώνα”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 22.07.2019
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Υπολογιστικές μέθοδοι στη φυλογενετική γλωσσολογία: το πρόβλημα της γενεαλογίας και επανασύνθεσης διαλέκτων”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Διεθνείς Σχέσεις-Γεωοικονομία-Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη (Η περίπτωση του Καστελλορίζου)» (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ)
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Στοιχεία Μαγείας στον Μινωικό Πολιτισμό”
Επόπτης: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης
Ημερομηνία έναρξης: 15.01.2020
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Υποτακτικές προτασιακές δομές στην Πρώιμη Νέα Ελληνική»
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Ημερομηνία έναρξης: 18.02.2016
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: «Ανασκαφική – Αρχαιομετρική – Περιβαλλοντική έρευνα στην περιοχή των Δελφών»
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής
Ημερομηνία έναρξης: 18.02.2016
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Έρευνα Σώματος Κειμένων Μαθητών με τα Αγγλικά ως Γλώσσα – Στόχο”
Επόπτρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Ημερομηνία έναρξης: 28.11.2018
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Climate Change and Energy Security in the Mediterranean and Middle East. New Perspectives under Political Economy”

Επόπτης: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μαρής

Ημερομηνία έναρξης: 26.02.2020

Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “A Research Proposal on the Environmental and Spatial Analysis and Socio-Economic Transformation of the Deme of Hygassos in the Rhodian Peraea”
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής
Ημερομηνία έναρξης: 02.10.2015
Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας: “Intercultural Studies/Teaching Turkish as Foreign Language”

Επόπτης: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή

Ημερομηνία έναρξης: 28.07.2020