Μαρτυρία Μαρίας ΚαραγιαννίδουΟι σπουδές στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ήταν για μένα μια αξέχαστη εμπειρία και από την ακαδημαϊκή αλλά και την προσωπική πλευρά, ενώ αυτή η ολόκληρη εμπειρία με βοήθησε στην επιτυχημένη μου μεταγενέστερη επαγγελματική καριέρα.

Το εύρος / η έκταση των διαφορετικών μαθημάτων που διαστέλλεται από τα κλάδος της αρχαιολογίας, γλωσσολογίας και διεθνών σχέσεων μου άνοιξε τους ορίζοντες και έμαθε να συνδυάζω διαφορετικές δράσεις και ιδέες. Επιλέγοντας την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών επωφελήθηκα παρά πολύ από τα πολύ ειδικευμένα μαθήματα, ιδιαίτερα από το Δίκαιο την Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πολιτική Οικονομία. Αυτά τα μαθήματα μου φανήκαν πολύ χρήσιμα στην μετέπειτα σταδιοδρομία μου στις Βρυξέλλες και στην τρέχουσα μου δουλειά, όπου μάλιστα εξετάζω τα θέματα που σχετίζονται με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμίσω, ότι ένα από τα πολύτιμα πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι οι υψηλής ποιότητας και αφιερωμένοι καθηγητές. Αυτοί μου μετάδωσαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες ακαδημαϊκού αλλά και πρακτικού χαρακτήρα που με βοήθησαν στον αγώνα στην εύρεση απασχόλησης.