Πάνος ΚουργιώτηςΤο πέρασμα μου από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (2001 – 2005) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σταθμός ή μάλλον καλύτερα αφετηρία μιας σημαντικής ακαδημαϊκής, επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Σήμερα, όντας μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του University of Kuwait, μπορώ να πω με πάσα βεβαιότητα, ότι η παραμονή μου στο ΤΜΣ συνέβαλε τα μέγιστα στην χάραξη της πορείας αυτής. Η πάντα γόνιμη συνεργασία με τους γεμάτους ενέργεια διδάσκοντες και η εις βάθος διεπιστημονική προσέγγιση (γεωπολιτική, οικονομική, κοινωνιολογική – ανθρωπολογική, διεθνολογική, πολιτισμική, θρησκευτική) των υπό εξέταση περιοχών της Βορείου Αφρικής, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, όπως εγγράφεται στη φιλοσοφία του Τμήματος, θεωρώ ότι επιτρέπουν σε κάθε νέο κοινωνικό-πολιτικό επιστήμονα να δημιουργήσει το υπόβαθρο εκείνο και να αντλήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την περαιτέρω εξειδίκευση του στο πεδίο, που επιθυμεί.

Επιπλέον, η πολύ σπουδαία συνεισφορά του Τμήματος στην ελληνική επιστημονική κοινότητα αφορά τη συνδυαστική μελέτη των περιοχών σε σχέση με τις γλώσσες τους (τουρκική, αραβική, εβραϊκή). Η προσφορά αυτή του Τμήματος, μου επέτρεψε να αποκτήσω τα απαραίτητα ερεθίσματα, ώστε να τελειοποιήσω αργότερα την γνώση μου επί της αραβικής γλώσσας και να συγκροτήσω την επιστημονική μου ταυτότητα ως Αραβολόγου. Η πρόσφατη κυκλοφορία του πρώτου εγχειριδίου Αραβικής γραμματικής στα ελληνικά υπό τον τίτλο: η Αραβική Γραμματική για τους Έλληνες, (εκδόσεις Ζήτρος: 2012) από έναν απόφοιτο του Τμήματος, αποτελεί μία από τις πολλές αποδείξεις περί των δυνατοτήτων εξέλιξης που προσφέρονται ακόμα και από ένα «μικρό», περιφερειακό τμήμα σαν το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να αναφέρω ότι κάποτε φοιτούσα εκεί.

Πάνος Κουργιώτης, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ, Καθηγητής αραβικής γλώσσας & συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων. Απόφοιτος του ΤΜΣ το 2005.