• Διάλεξη “Σχέσεις ελληνικής και κοπτικής/αραμαϊκής κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών και πρώιμων βυζαντινών χρόνων: η συμβολή της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας” 7.4.2021
    Κύκλος Διαλέξεων Εργαστήριο Γλωσσολογίας 7.04.2021
  • Διάλεξη “Η τουρκική της Κύπρου: κοινωνιογλωσσικά και δομικά στοιχεία” 24.3.2021
  • Διάλεξη “Συγκριτική εξέταση της σύνθεσης στην ελληνική και την ιταλική” 24.2.2021
    Κύκλος Διαλέξεων - Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο