• Ανοιχτή Διάλεξη “Γλωσσικές πολιτικές, μειονοτικές γλώσσες και γλωσσικό τοπίο στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια” (Κύκλος “Δευτέρες για τη Γλώσσα” – Γλωσσολογία στο Αιγαίο/Aegean Linguistics) 22.3.2021
  • Ανοιχτή Διάλεξη “Σώματα κειμένων και ανθρωπιστικές επιστήμες. Εφαρμογές στην εκπαίδευση” (Κύκλος “Δευτέρες για τη Γλώσσα” – Γλωσσολογία στο Αιγαίο/Aegean Linguistics) 24.5.2021