Η Δρ. Μαρία Μελισσουργού είναι μόνιμο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδάσκει Κειμενογλωσσολογία, Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία, Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Επίσης, συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Υπολογιστική Γλωσσολογία. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης αλλά και ως Διευθύντρια Σπουδών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση (M.Ed) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας. Το 2016 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα με άριστα για τη διατριβή της με τίτλο Genre awareness in writing for testing purposes (Επίγνωση κειμενικού είδους στο γραπτό λόγο ως μέρος εξέτασης) από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. H μεταδιδακτορική της έρευνα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ίδιου Τμήματος εξετάζει κείμενα που προωθούν τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών. Συμμετέχει με εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατασκευή ειδικευμένων Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων και στην ανάλυση τους με σκοπό την ταυτοποίηση των επικρατέστερων κειμενικών γενών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (π.χ. ακαδημαϊκά, επαγγελματικά). Αξιοποιώντας ειδικευμένο λογισμικό και στατιστικά εργαλεία αναδεικνύει βασικά γλωσσολογικά και υφολογικά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα κειμενικά γένη. Τέτοια πορίσματα αξιοποιούνται στη διδασκαλία του γραπτού λόγου, στη συγγραφή ειδικευμένων κειμένων από επαγγελματίες αλλά και στο πεδίο της Αυτόματης Ταυτοποίησης Κειμενικού Γένους (AGI).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Melissourgou, M.N., Maruster, L. & Frantzi, K.T. (2020). The research article: Stylistic variation across disciplines and change over time. In the proceedings of the 2nd International EAP and ESP Conference Options, Practices and Possibilities of EAP and ESP Practitioners, 20-23 September, 2019 (p. 40-52). Heraklion: University of Crete.
Melissourgou, M. N. & Frantzi, K. T. (2019). Stories, second language writers, and genre awareness. In V. Kourtis-Kazoulis, T. Aravossitas, E. Skourtou and P.P. Trifonas (Eds.) Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education pp. 117-129. Abingdon/NY: Routledge.
Melissourgou, M. N. & Frantzi, K. T. (2018). Moving Away from the Implicit Teaching of Genres in the L2 Classroom. Corpus Pragmatics, 2(4), 351-373.
Melissourgou, M. N. & Frantzi, K. T. (2017). Genre Identification Based on SFL Principles: The Representation of Text Types and Genres in English Language Teaching Material. Corpus Pragmatics, 1(4), 373-392.
Melissourgou, M. N. (2015). The language of reports in general English language testing: A corpus-based analysis. In E. Nichele, D. Pili-Moss & C. Sitthirak (Eds.), Papers from the 10th Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics & Language Teaching 2015, vol. 10 (pp. 33-52). Lancaster, UK: Lancaster University.