Όνομα: Τσατσαρίδου Ελένη

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Τουρκική Γλώσσα

Ακαδημαϊκή θέση: Διδάσκων 407/80

Γραφείο: Α5, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99326

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοmsd18002@aegean.gr

Βιογραφικό