Όνομα: Τσατσαρίδου Ελένη

Γνωστικό Αντικείμενο: Τουρκική Γλώσσα

Ακαδημαϊκή θέση: Διδάσκων 407/80

Γραφείο: Α5, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99326

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: msd18002@aegean.gr

Όνομα: Βενετσάνου Αγγελική

Γνωστικό Αντικείμενο: Τουρκική Γλώσσα

Ακαδημαϊκή θέση: Διδάσκων 407/80

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Χαρίτος Γαβριήλ,

Γνωστικό Αντικείμενο: Εβραϊκή Γλώσσα

Ακαδημαϊκή θέση: Διδάσκων 407/80

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νέα Εβραϊκή γλώσσα, Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Διεθνείς Σχέσεις στη Μέση Ανατολή Ισραηλινό πολιτικό σύστημα, Ισραηλινή εξωτερική πολιτική, Αραβοϊσραηλινή διένεξη, Σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, Σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ, ΜΜΕ και Πολιτισμός στο Ισραήλ.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

  • Εβραϊκά 1
  • Εβραϊκά 2
  • Εβραϊκά 3
  • Εβραϊκά 4
  • Εβραϊκά 5
  • Εβραϊκά 6

Γραφείο: Β5, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99326

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.haritos@gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό