Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος (Πρόεδρος)
 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (τακτικός)
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής (αναπληρωματικός)

Τμηματικά Υπεύθυνος Προγράμματος Erasmus+:

 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής (τακτικός)
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής (αναπληρωματικός)

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Αρχαιομετρίας»:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια
 • Ασημίνα Βαφειάδου, Ε.ΔΙ.Π.

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου»:

 • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια (Διευθύντρια)
 • Γεώργιος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Μεσογειακής Πολιτικής»:

 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Σωτήρης Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Προληπτικής Συντήρησης»:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου»:

 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Πληροφορικής»:

 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια (Διευθύντρια)
 • Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Επιτροπή Πιστοποίησης Γλωσσών:

 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Χασάν Καϊλή, Επίκουρος Καθηγητής
 • Fadel Ibrahim, Ε.Ε.Π.

Επιτροπή Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Σύνδεσης με τους/τις Αποφοίτους/Απόφοιτες:

 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής – Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (Συντονιστές)
 • Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Νεκτάριος Ζάρρας, Ε.ΔΙ.Π.
Τμηματικά Υπεύθυνος για Θέματα Σταδιοδρομίας Αποφοίτων:
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών:

 • Ιωάννης Στριμπής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (Συντονιστής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής (Συντονιστής)
 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 • Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών & Περιγραμμάτων Μαθημάτων ΠΠΣ:

 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Νικολού Καλομοίρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Προβολής:

 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Συντονιστής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Επιτροπή Ιστοσελίδας: Νεκτάριος Ζάρρας, Ε.ΔΙ.Π. (Συντονιστής)

 • Μαρία Μελισσουργού, Ε.ΔΙ.Π. (μετάφραση κειμένων)
 • Χρυσάνθη Τηλιακού, Ε.ΔΙ.Π. (μετάφραση κειμένων)
 • Σοφία Χαλκιά, Γραμματεία ΤΜΣ (διοικητική υποστήριξη)

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»:

 • Παναγιώτης Κουσούλης (Διευθυντής)
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»:

 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
 • Παρασκευή Κεφαλά, Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»:

 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή ΔΠΜΣ Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας:

 • Βασιλεία Καζούλλη, Καθηγήτρια (Διευθύντρια, Πρόεδρος ΕΔΕ, ΠΤΔΕ)
 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Αναπληρώτρια Διευθύντρια, ΤΜΣ)
 • Μαριάνθη Οικονομάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ΠΤΔΕ)
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια (ΤΜΣ)
 • Γεώργιος Κοτζόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΜΣ)

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:

Τακτικά μέλη:

 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής

Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών:

 • Πρόεδρος Τμήματος
 • Διευθυντές/ντριες των Π.Μ.Σ. του Τμήματος