Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Κτήριο «7ης Μαρτίου»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, 85132
Ρόδος

Τηλ.: 22410 99300

Fax: 22410 99309

email: TMS_Gramm@aegean.gr

Σελίδα facebook: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ώρες κοινού:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-12:00

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών:
Σοφία Χαλκιά (Αν. Προϊσταμένη), τηλ.: 22410 99317
Αικατερίνη Βεργωτή, τηλ.: 22410 99312 (Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών)
Μαρία Νικήτα, τηλ.: 22410 99314 (Γραμματεία Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών)
Ψαρά-Χατζηγεωργίου-Τσιμπιδάκη Μαρία-Νεκταρία, τηλ.: 22410 99313

 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Μαρία Τσαμούρη
Τηλέφωνα: 22410 99370, 6973683784
Fax.: +30 2241099309
email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.grmariatsamouri@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
Μαρία Τσαμούρη
Τηλέφωνα: 22410 99370, 6973683784
Fax.: +30 2241099309
email: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.grmariatsamouri@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Μαρία Μαστρογιάννη
Τηλέφωνο: +30 2241099318
Fax.: +30 2241099309
email: rhodes_pms_gov@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 14:00 έως τις 17:00

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»

Σεβαστή Ευσταθίου
Τηλέφωνο: +30 22410 99060
Fax.: +30 2241099309
email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τσαμπίκα Ορφανίδη
Τηλέφωνο: 2241099067
Fax.: +30 2241099309
email: gpa4@aegean.gr