Το ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδας ενημέρωσε το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στις 17/11/2020 ότι αποφάσισε ομόφωνα να αποδώσει «Βραβείο Αριστείας» στον/στην άριστο/η απόφοιτο/η του (κορυφαίος βαθμός πτυχίου) για τα έτη 2019 και 2020.

Το «Βραβείο Αριστείας» του ΙΚΥ περιλαμβάνει πάπυρο όπου αναγράφεται το όνομα του/της βραβευομένου/ης, το Τμήμα αποφοίτησης και θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου του ΙΚΥ και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, θα συνοδεύεται με κατάθεση 1.000 ΕΥΡΩ στον λογαριασμό του/της βραβευομένου/ης.

Οι απόφοιτοι/ες που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν προσεχώς.